Merkezinize odaklanarak dijitalleşmeyi nasıl hızlandırırsınız? 

Programcılar ve geliştirici ekipleri, yazılımları kodlamakta ve geliştirmektedir.

Dijitalleşmeyi hızlandırın ve modern ve esnek bir dijital merkezle geleceğe hazırlanın.

Günümüzün CFO'su, çevik karar vermeyi desteklemek için veri odaklı prospektif analiz yerine geriye dönük raporlamadan uzaklaşarak paradigma değişimine odaklanmayı artırıyor.  Bu değişikliği sağlamak için kuruluşlar, modern  ve esnek bir dijital merkezin uygulanmasına öncelik vererek maliyetleri kontrol altında tutmanın yeni yollarını belirleyerek finansal yönetim süreçlerini modernleştirmeye çalışmaktadır. Dünün altyapısına yeni teknoloji eklemek, sürekli değişen, son derece rekabetçi gelecekteki pazarda başarılı olmak için gereken çevikliği yaratmayacaktır. Gerçek dönüşüm gereklidir.

CFO’ların dijital teknolojiye bakış açılarını değiştirmeleri gerekiyor. Bu, artık onu diğer gelir getirici faaliyetleri destekleyen bir maliyet merkezi olarak görmemek ve bunun yerine rekabet avantajını ve organizasyonel büyümeyi yönlendiren geleceğe kritik bir yatırım olarak kabul etmek anlamına gelir. İşletmeler, müşteri hizmetlerinden ödün vermeden işletme maliyetlerini azaltma ve aynı zamanda yeni gelir akışları belirleme konusunda artan bir baskıyla karşı karşıyadır. Dijital merkez şeklinde esnek, entegre teknoloji oluşturmak, CFO’ların hızlı karar verme için veri ve analizlerden yararlanmasını sağlar.

Teknoloji altyapınızı revize etme sürecine başladınız mı? İşte şirketinizin ihtiyacınız olan çevik ve modern dijital temele doğru ilerlemesine yardımcı olacak üç temel eylem.

Merkezden başlayın ve dışa doğru çalışın

Gerçek dijital dönüşüm, yalnızca eski altyapının revizyonu ve modern bulut tabanlı bir platform uygulanarak sağlanacaktır. Sürekli değişim ve esneklik sağlamak için, gelişim odaklı zihniyeti teşvik eden araç ve platformlar geliştirmeli ve uygulamalısınız. Sürekli geliştirme, sürekli dağıtıma yol açacaktır. En önemlisi, veriye dayalı karar verme ve iş çözümlerini optimize etmek için iş süreçlerine olanak sağlayan tüm araçlar tek bir gerçek kaynak (single-source-of-truth, SSOT) çerçevesine entegre edilmelidir. Dijital altyapının iç katmanlarını revizyondan geçirmeden, içgörü, katılım ve kayıt tutma sağlayan işi olanaklı kılan teknoloji, gelecekteki başarı için uygun şekilde konumlandırılmayacaktır.

Eski kurumsal kaynak planlama (enterprise resource planning, ERP) sistemleri, hızlı ve kolay karar almayı kolaylaştırmak yerine veri yakalamak üzere tasarlanmıştır. Sonuç olarak, şirketlerin verileri uygulanabilir ve anlamlı hale getirmek için raporlama çözümleri eklemesi veya veri martları uygulaması gerekmiştir. Bu da maliyet, karmaşıklık ve veri hatası potansiyeli ekler.

Workday gibi modern, bulut tabanlı bir platform, kuruluşların her ikisini de tek bir sistemde kolayca yapmasına olanak tanır. Bu, doğru ve eyleme geçirilebilir sonuçlarla daha çevik bir organizasyon oluşturur.

Basitleştirmek ve dijital olarak etkinleştirmek için iş birliği yapın

İşbirlikçi teknoloji tasarımı, CFO'ların daha proaktif olmalarının başka bir yoludur. Çalışanları gelişim aşamasından itibaren iş tasarımı sürecine dahil eden organizasyonlar önemli faydalar elde edebilir. Karar vermek için çıktılara ve içgörüye dayanan liderlikten finansal araç ve süreçlerinizin kullanıcılarına kadar birden fazla bakış açısı toplamak, verimliliği ve etkili yeniden tasarımı sağlamak için kritik öneme sahiptir.

Kaynakları müsait hale getirmek için otomatikleştirin

P&L'nizdeki (Kar ve Zarar) en önemli harcama nedir? İşgücü. İnsanların maliyeti çok fazla — maaş, yan haklar, sigorta, vb. Bir şirket, rutin süreçleri çalışanlardan robotik bir sürece etkili bir şekilde aktarabildiğinde, bu, hem kendi kendini idame ettirecek hem de kar haneniz üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacak şekilde işgücü maliyetlerini azaltır. Bir bonus olarak, siz ve çalışanlarınız artık bu verileri daha içgörülü bir şekilde analiz etmeye ve etkili karar verme sürecini yönlendirmeye hazırsınız.

Finansal süreçlerin başarılı dönüşümü, inovasyon ve büyümeye izin vermek için sofistike karar destek araçları sağlamakla ilgilidir. İyi düşünülmüş bir planla, kuruluşunuzun hem bugün hem de gelecekte başarılı olmasına olanak tanıyan sürekli modern ve esnek bir dijital merkezi agresif bir şekilde oluşturabilirsiniz. 

Gerçek, rekabetçi dönüşüm ve dijitalleşme için Workday ve Mercer'in güvenilir iş ortaklarınız olmasına izin verin.

Yazar
Julie Humphries
Satın alınacak ilgili ürünler
    İlgili çözümler